Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cp

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cp [2015/01/25 09:26]
ame [MÝDLAŘINA - PEVNÉ MÝDLO CP]
cp [2015/01/28 21:00] (aktuální)
ame
Řádek 39: Řádek 39:
   * kořen kamejníku barvířského   * kořen kamejníku barvířského
  
-Před přípravou mýdla z pracovní plochy a jejího okolí odstraňte potraviny, nasaďte si pracovní rukavice a ochranné brýle. Hydroxid, louh i surová mýdlová hmota jsou žíraviny, při práci s nimi z místnosti vylučte děti i zvířata. Při potřísnění místo opláchněte dostatečným množstvím vody, při zasažení oka vyhledejte lékaře. Hydroxid uchovávejte mimo dosah dětí označený tak, aby nemohlo dojít k záměně.+Před přípravou mýdla z pracovní plochy a jejího okolí odstraňte potraviny, nasaďte si pracovní rukavice a ochranné brýle. ​**Hydroxid, louh i surová mýdlová hmota jsou žíraviny, při práci s nimi z místnosti vylučte děti i zvířata. Při potřísnění místo opláchněte dostatečným množstvím vody, při zasažení oka vyhledejte lékaře.** Hydroxid uchovávejte mimo dosah dětí označený tak, aby nemohlo dojít k záměně.
  
 {{:​mydlarina_cp_skripta.pdf|Webinární podklady}} (soubor .pdf ke stažení) {{:​mydlarina_cp_skripta.pdf|Webinární podklady}} (soubor .pdf ke stažení)
  
 [[mydlarina:​podklady_cp|webinární podklady]] [[mydlarina:​podklady_cp|webinární podklady]]
cp.txt · Poslední úprava: 2015/01/28 21:00 autor: ame