Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hlb

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
hlb [2018/01/03 08:44]
ame
hlb [2019/07/29 11:11] (aktuální)
ame
Řádek 1: Řádek 1:
 \\ \\
-**VÝPOČET HLB**+==== VÝPOČET HLB ====
  
-HLB = Hydrophilic Lipophilic Balance je hodnota, která charakterizuje chování emulgátoru.+//úvod najdete v článku -> [[typy_emulzi|typy emulzí]]//
  
-HLB = +Základní charakteristikou každého emugátoru je míra jeho afinity k vodě oleji. Všechny emulgátory musejí umět vycházet s oběma typy látek, s polární vodou i s nepolárními lipidy/tuky, jsou to povrchově aktivní látky ​tj. dokáží propojit povrchy odlišných látek, které se jinak samy od sebe odpuzují.
-  * 0 až 3 - defoamer/​Entschäumer +
-  * 3 až 8 - emulgátor v/+
-  * 7 až 9 smáčedlo +
-  * 8 až 18 - emulgátor o/v +
-  * 11 až 15 - detergent +
-  * 15 až 18 - solubilizer/​Lösungsvermittler+
  
 +Každý emulgátor má polární "​hlavičku"​ a nepolární "​ocásek"​. Mezi sebou se jednotlivé emulgátory liší sílou "​hlavičky"​ a délkou "​ocásku"​ (vyjádřené poměrem molekulární váhy obou částí molekuly), mají různě moc rády vodu a tuk. Proměnná HLB tuto charakteristiku vyjadřuje číselně na stupnici se škálou: ​
 +
 +  * hodnoty do 3 mají //​defoamer/​Entschäumer//,​ látky ve vodě nerozpustné
 +  * honoty 3 až 8 nabývají emulgátory typu voda v oleji
 +  * hodnot 7 až 9 nabývají smáčedla
 +  * hodnotami 8 až 18 se vykazují emulgátory typu olej ve vodě, přičemž
 +  * od hodnoty 12 nahoru hovoříme i o solubilizátorech,​
 +  * při hodnotách mezi 13 až 15 o aktivních mycích substancích (WAS), detergentech a
 +  * v rozmezí 15 až 18 se pohybují solubilizátory - //​solubilizer/​Lösungsvermittler//​
 +
 +{{:​seminar:​hlb_value.png|hlb value}}
 +
 +Tato teorie Je sestavená pro neionické povrchově aktivní látky, později však byla rozšířena i na anionické a kationické emulgátory,​ čímž se stupnice z původních 0-20 rozšířila až ke 40 (všechny emulgátory v této rozšířené skupině jsou minerálního původu).
  
 Použitím více emulgátorů určíme výslednou hodnotu HLB aritmeticky. Použitím více emulgátorů určíme výslednou hodnotu HLB aritmeticky.
Řádek 20: Řádek 27:
   * 1 gr. cetylalkoholu (12,5% tukové složky, HLB = 15,5).   * 1 gr. cetylalkoholu (12,5% tukové složky, HLB = 15,5).
 Celkem 8 gr. lipidní/​tukové složky. Celkem 8 gr. lipidní/​tukové složky.
- 
  
 Zvážíme HLB podle jejich obsahu ve směsi, procenta přitom převádíme na desetinné číslo: Zvážíme HLB podle jejich obsahu ve směsi, procenta přitom převádíme na desetinné číslo:
hlb.1514965454.txt.gz · Poslední úprava: 2018/01/03 08:44 autor: ame