Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


louh

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
louh [2018/01/02 15:18]
ame
louh [2019/03/02 07:53] (aktuální)
ame
Řádek 11: Řádek 11:
 **i. HYDROXID** **i. HYDROXID**
  
-V současnosti volíme pro přípravu mýdla nejpřímější cestu - reakci ​vápenného ​nebo draselného hydroxidu s mastnými kyselinami rostlinných másel a olejů. Díky znalosti molární hmotnosti a čistoty použitého hydroxidu a díky analýzám lipidů prozrazujícím charakteristickou strukturu mastných kyselin jednotlivých rostlinných másel a tuků je snadné spočítat potřebné množství surovin tak, aby ve výsledku nepřebýval nezreagovaný,​ v sůl neproměněný,​ žíravý hydroxid ani vysoký podíl lipidů snižujících mycí schopnosti mýdla.+V současnosti volíme pro přípravu mýdla nejpřímější cestu - reakci ​sodného ​nebo draselného hydroxidu s mastnými kyselinami rostlinných másel a olejů. Díky znalosti molární hmotnosti a čistoty použitého hydroxidu a díky analýzám lipidů prozrazujícím charakteristickou strukturu mastných kyselin jednotlivých rostlinných másel a tuků je snadné spočítat potřebné množství surovin tak, aby ve výsledku nepřebýval nezreagovaný,​ v sůl neproměněný,​ žíravý hydroxid ani vysoký podíl lipidů snižujících mycí schopnosti mýdla.
  
 Použitím hydroxidu sodného (NaOH) získáváme mýdlo pevné, použitím hydroxidu draselného (KOH) mýdlovou pastu, kterou je možné následně ředit na tekuté mýdlo. Oba hydroxidy je možné také kombinovat, smysl to má zejména, pokud cíleně ovlivňujeme vlastnosti výsledného produktu. Konkrétním příkladem je mýdlo na holení - podíl hydroxidu draselného dodá vyšší pěnivost, protože draselné mýdlo je ve vodě lépe rozpustné. ​ Použitím hydroxidu sodného (NaOH) získáváme mýdlo pevné, použitím hydroxidu draselného (KOH) mýdlovou pastu, kterou je možné následně ředit na tekuté mýdlo. Oba hydroxidy je možné také kombinovat, smysl to má zejména, pokud cíleně ovlivňujeme vlastnosti výsledného produktu. Konkrétním příkladem je mýdlo na holení - podíl hydroxidu draselného dodá vyšší pěnivost, protože draselné mýdlo je ve vodě lépe rozpustné. ​
louh.1514902728.txt.gz · Poslední úprava: 2018/01/02 15:18 autor: ame