Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mydlarina_-_tekute_mydlo

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
mydlarina_-_tekute_mydlo [2015/02/03 21:31]
ame
mydlarina_-_tekute_mydlo [2015/02/03 21:32] (aktuální)
ame
Řádek 43: Řádek 43:
 Před přípravou mýdla z pracovní plochy a jejího okolí odstraňte potraviny, nasaďte si pracovní rukavice a ochranné brýle. **Hydroxid, louh i surová mýdlová hmota jsou žíraviny, při práci s nimi z místnosti vylučte děti i zvířata. Při potřísnění místo opláchněte dostatečným množstvím vody, při zasažení oka vyhledejte lékaře.** Hydroxid uchovávejte mimo dosah dětí označený tak, aby nemohlo dojít k záměně. Před přípravou mýdla z pracovní plochy a jejího okolí odstraňte potraviny, nasaďte si pracovní rukavice a ochranné brýle. **Hydroxid, louh i surová mýdlová hmota jsou žíraviny, při práci s nimi z místnosti vylučte děti i zvířata. Při potřísnění místo opláchněte dostatečným množstvím vody, při zasažení oka vyhledejte lékaře.** Hydroxid uchovávejte mimo dosah dětí označený tak, aby nemohlo dojít k záměně.
  
-{{:​skripta_hp.pdf|skripta HP}} (soubor .pdf ke stažení)+{{:​skripta_hp.pdf|Webinární podklady}} (soubor .pdf ke stažení)
  
 [[mydlarina:​podklady|webinární podklady]] [[mydlarina:​podklady|webinární podklady]]
mydlarina_-_tekute_mydlo.txt · Poslední úprava: 2015/02/03 21:32 autor: ame