Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


oleje_a_masla

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
oleje_a_masla [2018/01/05 15:44]
ame
oleje_a_masla [2019/05/27 19:10] (aktuální)
ame
Řádek 1: Řádek 1:
 \\ \\
-**LIPIDY - TUKY, OLEJE, MÁSLA ​VOSKY**+**LIPIDY - TUKY, OLEJE A MÁSLA**
  
-K lipidům vhodným k přípravě přírodní domácí kosmetiky řadíme rostlinné a živočišné tuky (oleje jsou tekuté, másla pevná, za tuky označujeme ty z nich, které jsou pevné při pokojové teplotě v mírném pásu, nicméně tekuté v zemi původu - kokosový tuk, palmový či palmojádrový tuk apod.) a vosky rostlinného i žovočišného původu. ​Mají společný chemický základ - jedná se o estery vyšších mastných (karboxylových,​ vyznačují se funkční skupinou -COOH) kyselin a alkoholů. ​+K lipidům vhodným k přípravě přírodní domácí kosmetiky řadíme rostlinné a živočišné tuky (oleje jsou tekuté, másla pevná, za tuky označujeme ​jednak obecně všechny oleje a másla souhrnně, a jednak konkrétně ​ty z nich, které jsou pevné při pokojové teplotě v mírném pásu, nicméně tekuté v zemi původu - kokosový tuk, palmový či palmojádrový tuk apod.) a vosky rostlinného i živočišného původu. ​Všechny mají společný chemický základ - jedná se o estery vyšších mastných (karboxylových,​ vyznačují se funkční skupinou -COOH) kyselin a alkoholů. ​
  
-Pokud je alkohol jednosytný (cetylalkohol,​ cerylalkohol,​ myristylalkohol),​ tzn. že má jednu funkční skupinu -OH, naváže se na něj místo této skupiny jedna mastná kyselina, potom mluvíme o voscích. Pokud je alkohol trojsytný (glycerol)tj. má tři funkční alkoholové skupiny -OH, naváží se na něj při esterifikaci tři mastné kyseliny ​vzniknou mastné tuky, oleje a másla.+Pokud je alkohol trojsytný (glycerol), tj. má tři funkční alkoholové skupiny -OH, naváží se na něj při esterifikaci tři mastné kyseliny a vzniknou mastné tuky, oleje a másla. ​Pokud je alkohol jednosytný (cetylalkohol,​ cerylalkohol,​ myristylalkohol),​ tzn. že má jednu funkční skupinu -OH, naváže se na něj místo této skupiny jedna mastná kyselina, potom mluvíme o voscích, ​těch však blíže v části věnované [[koemulgatory|koemulgátorům ​voskům]]
  
-Rostlinné tuky dostaneme v různé kvalitě: +Rostlinné tuky dostaneme v různé kvalitě. Podle výchozí suroviny můžeme mluvit o rostlinných olejích a máslech
-    NATIVNÍ oleje jsou protikladem k rafinovanýmjsou ponechány takjak byly vylisoványObsahují v oleji rozpustné vitaminy, přítomné v původní rostlinné surovině (hlavně vitamin E = tocopheroly), cenné nenasycené mastné kyseliny a další ​živiny.  + 
-  * PANENSKÉ ​oleje jsou lisovány za studena, tj, bez přidání tepla. Toto je ovšem označení relativní - samotným lisováním,​ zmáčknutím vzniká nutně podle charakteru suroviny menší či větší teplo, v konkrétních případech se jedná až o teplotu 170 stupňů Celsia. +  ​v **BIO** kvalitě (značené také //DemeterOrganic//)jedná se o produkty ekologického zemědělství. 
-  * RAFINOVANÉ ​oleje jsou získávané ​extrakcí za využití vysokých teplot a organických ​rozpouštědel. ​Za vysokých teplot však vzniká řada páchnoucích či toxických látek. Tyto látky spolu se zbytky rozpouštědla se musí odstranit ​tzv. rafinací. Zároveň ​se však odstraní ​i všechny látkyvyskytující se v oleji ve stopových množstvích. Nemusí platit, že každý rafinovaný olej je podřadný, rafinace prodlužuje oxidační stabilitu, trvanlivost tuku. Určitě jsou ale všechny oleje získané ​méně kvalitních či podřadných surovin (nazralost, hniloba, napadení škůdcem apod.) rafinovány+ 
-  * HYDROGENOVANÉ oleje jsou oleje, jejichž dvojité vazby nenasycených mastných kyselin byly chemicky nasyceny vodíkem. Oleje se tak stávají stabilnějšími,​ prodlouží se jim trvanlivost,​ současně se také zvyšuje jejich bod tání, již však na pokožce nevykazují tytéž vlastnosti. Během hydrogenace se dříve část //​cis//​-vazeb ​dostala ​do nevhodné polohy, hovoříme o  //​trans//​mastných kyselinách,​ které jsou pro výživu velmi nevhodné. Průmysl je eufemisticky nazývá másly: mandlové máslo, olejové máslo, avokádové máslo apod. Z kyselin olejové a linolové se hydrogenací stává kyselina stearová, která má na pleti odlišné vlastnosti. Ne dost na tom, kdo se podívá na složení hydrogenovaných olejů blíž, zjistí, že jejich převážná část je tvořena ​laciným ​hydrogenovaným rostlinným olejem ​starým dobrým ​margarinem. Kromě toho se tato rostlinná másla hydrogenací připravují z vysoce rafinovaných olejů, neobsahují proto již žádné doprovodné látky, ​nesaponifikovatelné ​složky. +  * Deklarace **divoký sběr** (//wild harvest / Wildsammlung//,​ např. u bambuckého másla nebo baobabového olejevypovídá o skutečnosti, že surovina nebyla vypěstována na plantáži, sklizeň proběhla z divoce rostoucích stromů ve volné přírodě. 
-  * LÉKOPISNÁ KVALITA ​- odpovídá požadavkům českého, příp. evropského lékopisu pro výrobu léčivých a pomocných látek, pro výrobu a přípravu léčivých přípravků a pro jejich zkoušení a skladování. + 
-  * POTRAVINÁŘSKÁ KVALITA ​- odpovídá potravinářským normám, které jsou často lépe definované,​ než nároky na kosmetickou surovinu.+Podle způsobu získání mohou být tuky označeny jako: 
 + 
 +  * **panenské** ​oleje, které ​jsou **lisovány za studena** (**LZS**), tj, bez přidání ​dodatečného ​tepla. Toto je ovšem označení relativní - samotným lisováním,​ zmáčknutím vzniká nutně podle charakteru suroviny menší či větší teplo, v konkrétních případech se jedná až o teplotu 170 stupňů Celsia. 
 + 
 +  * Naopak tuky získávané lisováním s přidáním tepla nebo s použitím organických rozpouštědel nebývají obvykle nijak zvlášť deklarovány,​ i když se lze setkat s přídomkem "​**lisovaný**"​ - // (expeller) pressed / gepresst//. Výhodou těchto postupů je mnohem vyšší výtěžnost. 
 + 
 +  * Nově se v kosmetické kvalitě na trhu objevily **CO<​sub>​2</​sub>​ extrakty** získávané superkritickou extrakcí oxidem uhličitým. Tato probíhá pouze za mírně zvýšené teploty, ale za vysokého tlaku a je k lipidům velmi šetrná. Takto získané ​oleje jsou vysoce hodnotné, nicméně jejich cena je znatelně vyšší. 
 + 
 +Podle toho, zda se jedná o vyčištěnou směs triglyceridů,​ nebo zda jsou v tuku stále přítomny příměsi, které jej doprovázejí i v samotné rostlině (semenu, jádru, ořechu), rozeznáváme:​ 
 + 
 +  * **nativní** oleje a másla, které jsou ponechány tak, jak byly vylisovány. Obsahují směs antioxidativně působících v oleji rozpustných vitamínů (zejména tokoferoly) a barviv (karotenoidy a chlorofyl), které je pomáhají chránit proti vlivům oxidace (žluknutí),​ dále pak lecithiny, fytosteroly a další živiny. V kosmetice těmto dorpovodným látkám souhrnně říkáme nezmýdelnitelné složky (//​unsaponifiables / Unverseifbares//​) tuku a jsou také k dispozici pro konečné uživatele (např. Phytosteryl Macadamiate). Nicméně na druhou stranu obsahují také volné mastné kyseliny a peroxidy vypovídající o vyšší náklonnosti tuku k oxidaci (žluknutí) a o jejím stupni. 
 + 
 +  * **Rafinovány** jsou v první řadě všechny ty tuky, které byly získány ​extrakcí za využití vysokých teplot a rozpouštědel. ​Protože při lisování za tepla i během extrakce organickými rozpouštědly ​vzniká řada páchnoucích či toxických látek, je nutné je následně společně ​se zbytky rozpouštědel v procesu rafinace z tuku odstranit. Zároveň ​s nimi však přijdeme ​všechny látky vyskytující se v oleji ve stopových množstvích ​(viz výše nezmýdelnitelné složky). Stejně tak jsou nutně rafinovány všechny tuky získané z podřadné suroviny (nazralost, hniloba, napadení škůdcem apod.). Nemusí ​však platit, že by každý rafinovaný olej byl málo hodnotnýprotože ​rafinace prodlužuje oxidační stabilitu, trvanlivost tuku, jeho odolnost proti žluknutíAle současně z něj odebírá rostlinným tukům vlastní antioxidanty 
 + 
 +Zcela zvláštním procesem zpracování prošly 
 + 
 +  * **hydrogenované** tuky. To jsou oleje, jejichž dvojité vazby nenasycených mastných kyselin byly chemicky nasyceny vodíkem. Oleje se tak stávají stabilnějšími,​ prodlouží se jim trvanlivost,​ současně se také zvyšuje jejich bod tání. Na pokožce však již nevykazují tytéž vlastnosti, jaké měly v tekuté podobě. Během hydrogenace se dříve část //​cis//​-vazeb ​dostane ​do nevhodné polohy, hovoříme o  //​trans//​mastných kyselinách,​ které jsou pro výživu velmi nevhodné. Průmysl je eufemisticky nazývá másly: mandlové máslo, olejové máslo, avokádové máslo apod. Z kyselin olejové a linolové se hydrogenací stává kyselina stearová, která má na pleti odlišné vlastnosti. Ne dost na tom, kdo se podívá na INCI složení hydrogenovaných olejů blíž, zjistí, že jejich převážná část je často ​tvořena ​"hydrogenovaným rostlinným olejem", tj. starým ​"dobrým" margarínem. Kromě toho se tato rostlinná másla hydrogenací připravují z vysoce rafinovaných olejů, neobsahují proto již žádné ​hodnotné ​doprovodné látky, ​nezmýdelnitelné ​složky. 
 + 
 + 
 +Závěrem ještě dodejme deklarace uváděné s ohledem na možné použití tuku. 
 + 
 +  * **Lékopisná kvalita** ​- odpovídá požadavkům českého, příp. evropského lékopisu pro výrobu léčivých a pomocných látek, pro výrobu a přípravu léčivých přípravků a pro jejich zkoušení a skladování. 
 + 
 +  * **Potravinářská kvalita** ​- odpovídá potravinářským normám, které jsou často lépe definované,​ než nároky na kosmetickou surovinu. ​Všechny potravinářské tuky jsou vhodné pro přípravu kosmetiky, nicméně převážná většina z nich jsou lisovány za tepla a následně rafinované. V souladu s trendem doby se na štěstí stále rozšiřuje nabídka BIO potravinářských olejů a másel, které bývají lisovány za studena a dokonce i ponechány nativní. 
 + 
 +  * **Kosmetická kvalita** - splňuje vlastní standardy na čistotu a fázi oxidace, které jsou interesantně nekonzistentní s nároky na kvalitu potravinářskou. Pokud odebíráte tuky od spolehlivého dodavatele, i ty (jedlé z nich) lze konzumovat. Tuky v kosmetické kvalitě jsou velmi často tuky nativní, lisované za studena případně získané kritickou extrakcí CO<​sub>​2</​sub>​. 
 + 
 +  * Tuky v **technické kvalitě** nejsou vhodné pro přípravu kosmetických produktů. 
 + 
 +-> //​[[Abecední seznam vybraných kosmeticky významných rostlinných olejů a másel]]//
  
-//-> [[Abecední seznam vybraných kosmeticky významných rostlinných olejů a másel]]// 
  
 To, co na pleti vnímáme jako mastné, jsou dlouhé a dosti nasycené řetězce mastných kyselin, u pevných tuků je to zejména vysoký obsah kyselin palmitové a stearové, u tekutých olejů je typický vysoký obsah kyseliny olejové. Co naopak dělá pocit rychlého vsáknutí, dobrého roztažení po pleti, jsou buď řetězce krátké (kyseliny kaprinová, kaprylová a laurová), nebo naopak dlouhé, ale vícenásobně nenasycené (kyseliny linolová a linolenové). Proto nám nemastný připadá kokosový, ale taky třeba hroznový olej. To, co na pleti vnímáme jako mastné, jsou dlouhé a dosti nasycené řetězce mastných kyselin, u pevných tuků je to zejména vysoký obsah kyselin palmitové a stearové, u tekutých olejů je typický vysoký obsah kyseliny olejové. Co naopak dělá pocit rychlého vsáknutí, dobrého roztažení po pleti, jsou buď řetězce krátké (kyseliny kaprinová, kaprylová a laurová), nebo naopak dlouhé, ale vícenásobně nenasycené (kyseliny linolová a linolenové). Proto nám nemastný připadá kokosový, ale taky třeba hroznový olej.
Řádek 20: Řádek 48:
 Hodně kyseliny olejové a velmi málo kyseliny linolové mají kromě olivového oleje ještě oleje makadamiový,​ kaméliový,​ avokádový a marulový. ​ Hodně kyseliny olejové a velmi málo kyseliny linolové mají kromě olivového oleje ještě oleje makadamiový,​ kaméliový,​ avokádový a marulový. ​
 Poněkud více kyseliny linolové mají a tedy o stupínek méně mastné jsou olej mandlový, lískooříškový,​ meruňkový a analogicky švestkový,​ třešňový a broskvový, pak rýžový, arganový a sezamový. Poněkud více kyseliny linolové mají a tedy o stupínek méně mastné jsou olej mandlový, lískooříškový,​ meruňkový a analogicky švestkový,​ třešňový a broskvový, pak rýžový, arganový a sezamový.
-Naopak velmi vysoký obsah kyseliny linolové a současně nízký obsah kyseliny olejové, a z toho vyplývající velice lehkou, nemastnou konzistencí se vyznačují hroznový olej, olej ze světlice barvířské a slunečnicový (v obou případech ne nové high oleic variety), sojový, makový, vlašskoořechový,​ pupalkový a olej z pšeničných klíčků.+Naopak velmi vysoký obsah kyseliny linolové a současně nízký obsah kyseliny olejové, a z toho vyplývající velice lehkou, nemastnou konzistencí se vyznačují hroznový olej, olej ze světlice barvířské a slunečnicový (v obou případech ne nové //high oleic//, ale naopak tradiční //high linoleic// ​variety), sojový, makový, vlašskoořechový,​ pupalkový a olej z pšeničných klíčků.
  
-A pak tu jsou ještě účinné oleje, s vysokým obsahem trojnásobně nenasycených mastných kyselin alfa a gama linolenových. Jedná se jednak o oleje lisované z jadérek bobulí - šípkový, bezový, černorybízový,​ malinový, brusinkový,​ rakytníkový,​ nebo z některých semen - lněný, konopný, brutnákový. Říká se jim taky zasychající,​ na vzduchu tvrdnou. Používají se výhradně v noční nebo speciální péči, po jejich nanesení nemá být pokožka vystavena slunečnímu záření, ​dívkujeme ​je do 10% tukové fáze.+A pak tu jsou ještě účinné oleje, s vysokým obsahem trojnásobně nenasycených mastných kyselin alfa a gama linolenových. Jedná se jednak o oleje lisované z jadérek bobulí - šípkový, bezový, černorybízový,​ malinový, brusinkový,​ rakytníkový,​ nebo z některých semen - lněný, konopný, brutnákový. Říká se jim taky zasychající,​ na vzduchu tvrdnou. Používají se výhradně v noční nebo speciální péči, po jejich nanesení nemá být pokožka vystavena slunečnímu záření, ​dávkujeme ​je do 10% tukové fáze.
  
 \\ \\
-//[[mastné kyseliny|-> ​charakteristika mastných kyselin vyskytujících se v rostlinných ​olejích]]//+//[[skupiny olejů|-> ​třídění ​rostlinných ​tuků do skupin]]// dle Olionatura.de
  
-//​[[strategie kombinování olejů|->​ strategie kombinování ​olejů dle Olionatura.de]]//+//​[[strategie kombinování olejů|->​ strategie kombinování ​rostlinných tuků]]// ​dle Olionatura.de
  
-//[[skupiny olejů|Třídění olejů do skupin dle Olionatura.de]]//+//[[mastné kyseliny|-> charakteristika mastných kyselin vyskytujících se v rostlinných olejích]]//
  
-//​[[https://​skinchakra.eu/blog/archives/508-Whats-the-matter-with-saturated-plant-oils.html|-> ​"​What'​s the matter with saturated plant oils?" na blogu SkinChakra]]+//​[[https://​shop.newdirections.com.au/WebRoot/Store/Shops/​newdirections/​MediaGallery/​Master-Data-Sheet-Vegetable-Carrier-Emollients-Oils-2014-03-20.pdf|-> ​zajímavá tabulka rostlinných tuků]] Amandy Foxon-Hill, autorky blogu Realize Beauty//
  
-//​[[https://​skinchakra.eu/​blog/​archives/​410-The-confusing-world-of-natural-waxes-in-cosmetics-Part-I.html|-> "The confusing world of "​natural waxes" in cosmetics (Part I)" na blogu SkinChakra]]+//​[[https://​skinchakra.eu/​blog/​archives/​508-Whats-the-matter-with-saturated-plant-oils.html|-> "What's the matter with saturated plant oils?"]]// na blogu SkinChakra
  
-//​[[https://​skinchakra.eu/blog/archives/411-9-most-important-natural-waxes-for-cosmetics-Part-II.html|-> "9 most important ​"natural waxes" for cosmetics (Part II)" na blogu SkinChakra]]+//​[[https://​realizebeauty.wordpress.com/2018/12/04/so-which-of-my-fats-will-go-rancid-first/Y|-> "So which of my fats will go rancid first?"]]// na blogu realize Beauty
oleje_a_masla.1515163492.txt.gz · Poslední úprava: 2018/01/05 15:44 autor: ame