Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


oleje_a_masla

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

oleje_a_masla [2018/01/05 15:44]
ame
oleje_a_masla [2019/02/25 20:30] (aktuální)
ame
Řádek 1: Řádek 1:
 \\ \\
-**LIPIDY - TUKY, OLEJE, MÁSLA VOSKY**+**LIPIDY - TUKY, OLEJE A MÁSLA**
  
-K lipidům vhodným k přípravě přírodní domácí kosmetiky řadíme rostlinné a živočišné tuky (oleje jsou tekuté, másla pevná, za tuky označujeme ty z nich, které jsou pevné při pokojové teplotě v mírném pásu, nicméně tekuté v zemi původu - kokosový tuk, palmový či palmojádrový tuk apod.) a vosky rostlinného i žovočišného původu. Mají společný chemický základ - jedná se o estery vyšších mastných (karboxylových, vyznačují se funkční skupinou -COOH) kyselin a alkoholů. +K lipidům vhodným k přípravě přírodní domácí kosmetiky řadíme rostlinné a živočišné tuky (oleje jsou tekuté, másla pevná, za tuky označujeme ty z nich, které jsou pevné při pokojové teplotě v mírném pásu, nicméně tekuté v zemi původu - kokosový tuk, palmový či palmojádrový tuk apod.) a vosky rostlinného i žovočišného původu. Všechny mají společný chemický základ - jedná se o estery vyšších mastných (karboxylových, vyznačují se funkční skupinou -COOH) kyselin a alkoholů. O voscích však blíže v části věnované [[koemulgatory|koemulgátorům a voskům]]
  
 Pokud je alkohol jednosytný (cetylalkohol, cerylalkohol, myristylalkohol), tzn. že má jednu funkční skupinu -OH, naváže se na něj místo této skupiny jedna mastná kyselina, potom mluvíme o voscích. Pokud je alkohol trojsytný (glycerol), tj. má tři funkční alkoholové skupiny -OH, naváží se na něj při esterifikaci tři mastné kyseliny a vzniknou mastné tuky, oleje a másla. Pokud je alkohol jednosytný (cetylalkohol, cerylalkohol, myristylalkohol), tzn. že má jednu funkční skupinu -OH, naváže se na něj místo této skupiny jedna mastná kyselina, potom mluvíme o voscích. Pokud je alkohol trojsytný (glycerol), tj. má tři funkční alkoholové skupiny -OH, naváží se na něj při esterifikaci tři mastné kyseliny a vzniknou mastné tuky, oleje a másla.
Řádek 25: Řádek 25:
  
 \\ \\
-//[[mastné kyseliny|-> charakteristika mastných kyselin vyskytujících se v rostlinných olejích]]//+//[[skupiny olejů|-> třídění rostlinných tuků do skupin dle Olionatura.de]]//
  
-//[[strategie kombinování olejů|-> strategie kombinování olejů dle Olionatura.de]]//+//[[strategie kombinování olejů|-> strategie kombinování rostlinných tuků dle Olionatura.de]]// 
 + 
 +//[[mastné kyseliny|-> charakteristika mastných kyselin vyskytujících se v rostlinných olejích]]//
  
-//[[skupiny olejů|Třídění olejů do skupin dle Olionatura.de]]//+//[[https://skinchakra.eu/blog/archives/508-Whats-the-matter-with-saturated-plant-oils.html|-> "What's the matter with saturated plant oils?" na blogu SkinChakra]]//
  
-//[[https://skinchakra.eu/blog/archives/508-Whats-the-matter-with-saturated-plant-oils.html|-> "What's the matter with saturated plant oils?" na blogu SkinChakra]]+//[[https://skinchakra.eu/blog/archives/410-The-confusing-world-of-natural-waxes-in-cosmetics-Part-I.html|-> "The confusing world of "natural waxes" in cosmetics (Part I)" na blogu SkinChakra]]//
  
-//[[https://skinchakra.eu/blog/archives/410-The-confusing-world-of-natural-waxes-in-cosmetics-Part-I.html|-> "The confusing world of "natural waxes" in cosmetics (Part I)" na blogu SkinChakra]]+//[[https://skinchakra.eu/blog/archives/411-9-most-important-natural-waxes-for-cosmetics-Part-II.html|-> "9 most important "natural waxes" for cosmetics (Part II)" na blogu SkinChakra]]//
  
-//[[https://skinchakra.eu/blog/archives/411-9-most-important-natural-waxes-for-cosmetics-Part-II.html|-> "9 most important "natural waxes" for cosmetics (Part II)" na blogu SkinChakra]] 
oleje_a_masla.1515163492.txt.gz · Poslední úprava: 2018/01/05 15:44 autor: ame