Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


oxidace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
oxidace [2019/01/09 12:49]
ame
oxidace [2019/01/09 12:50] (aktuální)
ame
Řádek 18: Řádek 18:
 Kvalitu ve smyslu trvanlivosti tuků určuje jednak peroxidové číslo, jednak obsah kyselin. Obě hodnoty pak vyjadřují,​ jak dalece je tuk oxidován. Oxidace se dále zvyšuje každým přeplněním u obchodníků,​ počet článků v prodejním řetězci tak postupně obě hodnoty dále navyšuje. Potravinové tuky garantují pro potřeby výroby mýdla dostatečnou kvalitu, u olejů a másel deklarovaných v kosmetické kvalitě se lze o čerstvosti přesvědčit v protokolech analýz, které jsou dobří obchodníci na vyžádání ochotni zákazníkům předložit. Kvalitu ve smyslu trvanlivosti tuků určuje jednak peroxidové číslo, jednak obsah kyselin. Obě hodnoty pak vyjadřují,​ jak dalece je tuk oxidován. Oxidace se dále zvyšuje každým přeplněním u obchodníků,​ počet článků v prodejním řetězci tak postupně obě hodnoty dále navyšuje. Potravinové tuky garantují pro potřeby výroby mýdla dostatečnou kvalitu, u olejů a másel deklarovaných v kosmetické kvalitě se lze o čerstvosti přesvědčit v protokolech analýz, které jsou dobří obchodníci na vyžádání ochotni zákazníkům předložit.
  
-Pro jistotu na tomto místě zmiňuji, že tuky je třeba skladovat v chladnu a temnu v dobře uzavřených nádobách s minimalizovanou přítomností vzduchu; živočišné tuky, které neobsahují žádné vlastní antioxidanty,​ a žluknoucí oleje přednostně v chladničce.+Pro jistotu na tomto místě zmiňuji, že tuky je třeba skladovat v chladnu a temnu v dobře uzavřených nádobách s minimalizovanou přítomností vzduchu. Živočišné tuky, které neobsahují žádné vlastní antioxidanty,​ a žluknoucí oleje přednostně ​uchováváme ​v chladničce.
  
 === PŘETUČNĚNÍ,​ PODLOUHOVÁNÍ === === PŘETUČNĚNÍ,​ PODLOUHOVÁNÍ ===
oxidace.txt · Poslední úprava: 2019/01/09 12:50 autor: ame