Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


typy_emulzi

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
typy_emulzi [2018/01/18 09:38]
ame
typy_emulzi [2019/07/29 11:09] (aktuální)
ame
Řádek 38: Řádek 38:
 === HLB - HYDRO LIPID BALANCE === === HLB - HYDRO LIPID BALANCE ===
  
-Tato teorie Je sestavená pro neionické povrchově aktivní látky, později však byla rozšířena i na anionické a kationické emulgátory,​ čímž se stupnice z původních 0-20 rozšířila až ke 40 (všechny emulgátory v této rozšířené skupině jsou minerálního původu). +HLB = Hydrophilic Lipophilic Balance ​je hodnotakterá charakterizuje chování emulgátoru.
- +
-Základní charakteristikou každého emugátoru ​je míra jeho afinity k vodě a oleji. Všechny emulgátory musejí umět vycházet s oběma typy látek, s polární vodou i s nepolárními lipidy/​tuky,​ jsou to povrchově aktivní látky - tj. dokáží propojit povrchy odlišných látek, které se jinak samy od sebe odpuzují. +
- +
-Každý emulgátor má polární "​hlavičku"​ a nepolární "​ocásek"​. Mezi sebou se jednotlivé emulgátory liší sílou "​hlavičky"​ a délkou "​ocásku"​ (vyjádřené poměrem molekulární váhy obou částí molekuly), mají různě moc rády vodu a tuk. Proměnná HLB tuto charakteristiku vyjadřuje číselně na stupnici se škálou:  +
- +
-  * hodnoty do 3 mají látky ve vodě netozpustné +
-  * honoty 3 až 8 nabývají emulgátory typu voda v oleji +
-  * hodnot 7 až 9 nabývají smáčedla +
-  * hodnotami 8 až 18 se vykazují emulgátory typu olej ve vodě, přičemž +
-  * od hodnoty 12 nahoru hovoříme i o solubilizátorech a +
-  * při hodnotách mezi 13 až 15 o aktivních mycích substancích (WAS)detergentech +
- +
-{{:​seminar:​hlb_value.png|hlb value}}+
  
 Smyslem tohoto modelu je určit ideální emulgátor či kombinaci emulgátorů pro konkrétní lipidní složku, přičemž zásadní je jeho význam při formulaci emulzí na bázi minerálních derivátů umožňujících volit libovolně dlouhé řetězce s těmi nejvhodnějšími vlastnostmi pro tu kterou směs lipidů. Smyslem tohoto modelu je určit ideální emulgátor či kombinaci emulgátorů pro konkrétní lipidní složku, přičemž zásadní je jeho význam při formulaci emulzí na bázi minerálních derivátů umožňujících volit libovolně dlouhé řetězce s těmi nejvhodnějšími vlastnostmi pro tu kterou směs lipidů.
Řádek 68: Řádek 55:
 -> //​[[https://​skinchakra.eu/​blog/​archives/​367-WO-or-OW-emulsion-This-is-the-question.html|"​W/​O or O/W emulsion: This is the question"​ na blogu SkinChakra]]//​ -> //​[[https://​skinchakra.eu/​blog/​archives/​367-WO-or-OW-emulsion-This-is-the-question.html|"​W/​O or O/W emulsion: This is the question"​ na blogu SkinChakra]]//​
  
--> //​[[hlb|výpočet ​HLB]]//+-> //[[hlb|HLB a jeho výpočet]]//​
  
--> //​[[http://​www.makingskincare.com/​hlb-calculator/​|"​HLB system and free calculator"​]] - více o systému HLB na blogu Making Skincare//+-> //​[[http://​www.makingskincare.com/​hlb-calculator/​|"​HLB system and free calculator"​]] - více o systému HLB// na blogu Making Skincare
  
 -> //​[[http://​chemistscorner.com/​hlb-the-easiest-way-to-create-an-emulsion/​|HLB - The Easiest Way to Create An Emulsion]]//​ -> //​[[http://​chemistscorner.com/​hlb-the-easiest-way-to-create-an-emulsion/​|HLB - The Easiest Way to Create An Emulsion]]//​
 +
 +-> //​[[https://​realizebeauty.wordpress.com/​2019/​01/​11/​cetearyl-alcohol-is-an-awesome-thing/​|Cetearyl alkohol je úžasná věc]] na blogu Realize Beauty//
 +
 +-> //​[[https://​www.pharmpress.com/​files/​docs/​FTphyspharm_sample.pdf|Surfactants]] na webu Pharmaceutical Press//
typy_emulzi.1516264725.txt.gz · Poslední úprava: 2018/01/18 09:38 autor: ame