Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

humektanty


HYDRATAČNÍ ÚČINEK / HUMEKTANTY

Hydratanty jsou po vodě základní složkou snad každého kosmetického produktu. Standardně vycházíme z 3% glycerinu v kombinaci s jedním či dvěma dalšími hydratujícími účinnými látkami fungujícími na jiném principu. Alespoň mírně hydratovat potřebuje každá pleť bezmála v každém ročním období (snad jenom britské mžení na venkově vyjímaje).

  • glycerol (INCI: Glycerin): chybí v málokteré kosmetické formulaci, a to jak typu leave-on (péče), tak rinse-off (mycí přípravky); mírné konzervační účinky; mísitelný s vodou, nechá se zapracovat do lipidů (obdobným postupem jako vodní fáze při emulzi v/o, ovšem nepotřebuje emulgátor); glycerin funguje na principu osmózy - dokud je koncentrace vody v okolí (vlhkosti vzduchu) vyšší, než kolik je v oblasti jeho „působnosti“ (na pleti), vodu si přitahuje, naopak sníží-li se koncentrace vody v širším okolí, začne svou nashromážděnou vodu odevzdávat; obyvklá koncentrace 2-5%;
  • některé další alkoholy (glykoly a polyoly) a alkoholické cukry, např. sorbit (INCI: Sorbitol), xylit (INCI: Xylitol), pentylenglykol (INCI: Pentylene Glycol), propanediol (INCI: Propanediol, 1,2 propandiol, např. produkt Zemea®, připravuje se z rostlinného glycerinu), propylenglykol (INCI: Propylene Glycol, 1,3 propandiol, minerálního původu): používají se obdobně jako glycerin, na rozdíl od něj na pleti nezpůsobují lepkavý pocit ani ve vyšší koncentraci; rozpustné ve vodě;
  • urea (INCI: Urea Pura): v součinnosti s glycerinem je prokázán synergický efekt; do 10% působí hydratačně, nad 10% keratoplasticky, od cca. 20% keratolyticky - přičemž dávkování nad 10% patří do rukou odborníkům; urea působí jako tzv. enhancer, tj. pomáhá transportovat účinné látky hlouběji do pleti; používá se při nejrůznějších dermatitidách i akné; urea je citlivá na vyšší teplotu i na vyšší pH, proto ji zapracováváme teprve do chladnoucího produktu, jeho hodnotu pH nastavujeme pod 6,2 a (zejména pokud konzervujeme přípravky na bázi kyselin) pufrujeme; urea není v souladu s nároky na přírodní kosmetiku; dávkuje se obvykle 2-10%;
  • kyselina mléčná (INCI: Lactic Acid) a její sodná sůl laktát sodný (INCI: Sodium Lactate): jsou součástí NMF (viz níže); v kosmetickém produktu buď kyselinou mléčnou po kapkách nastavujeme potřebnou hodnotu pH, nebo jej kombinací kyseliny mléčné a laktátu sodného pufrujeme; při použití v roli pufru dávkujeme obvykle 2% laktátu sodného (60%) + 0,5% kyseliny mléčné (80%), při nastavování optimální hodnoty pH dávkujeme samotnou kyselinu mléčnou po kapkách;
  • obdobně hydratačně působí i další ovocné kyseliny / AHA kyseliny, k pufrování jsou pro své nižší pKa ovšem méně vhodné, než kyselina mléčná;
  • kyselina hyaluronová, resp. její sodná sůl (INCI: Sodium Hyaluronate): polysacharid a vytváří hydrokoloidní substanci; svůj efekt spojený s vázáním vody uplatní v závislosti na velikosti částic buď na povrchu pokožky (vysokomolekulární), či pronikne různě hluboko do pleti (středně, nízko, velmi nízkomolekulární); dispergujeme v alespoň 70% ethanolu neboo 99% glycerinu; dávkujeme 0,01 - 0,5%;
  • kompozitní produkty NMF (natural moisturizing factor, jeho název vychází z pojmu, který definuje soubor látek obsažený v pleti a zvyšující její hydrataci; INCI např. Sodium PCA, Glucose, Urea, Glutamic Acid, Lysine, Allantoin, Lactic Acid, Water, Glycerin nebo Aqua, Sodium PCA, Lactic Acid, Fructose, Glycine, Niacinamide, Urea, Inositol, Sodium Benzoate nebo Aqua, Sodium Lactate, Lactic Acid, Glycerin, Serine, Sorbitol, TEA-Lactate, Urea, Sodium Chloride, Lauryl Diethylendiamino- glycine, Lauryl Aminopropylglycine, Allantoin, Alcohol); dávkujeme 2 - 5%;
  • * d-panthenol - dexpanthenol nebo provitamín B5 (INCI: Panthenol): jako součást koenzymu A se podílí na regeneračních procesech látkové výměny; ve vodě rozpustný, obvykle v 75% koncentraci; v rinse-off produktech dávkujeme 0,1 - 0,5 %, v leave-on produktech 1 - 5 %, přičemž při horní hranici se pohybujeme u produktů určených na hojení ran;
  • sodium PCA / sodná sůl kyseliny Pyrrolidonu karboxylové (INCI: Sodium PCA): rozpustná ve vodě; dávkujeme 2 - 5%.

Z rostlinných extraktů s hydratačním účinkem jmenujme zejména aloe vera (syn. Aloe Barbadensis Miller, ať již šťávu nebo extrakty v koncentraci 1:10 a 1:200) a okurku (Cucumber, extrakt, šťávu nebo hydrolát).

How Do Skin Moisturizers Work?

humektanty.txt · Poslední úprava: 2021/11/26 09:17 autor: ame