Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

protokol_kohobace


PROTOKOL KOHOBACE LEVANDULE

ROSTLINNÝ MATERIÁL: průběžně ručně drhnuté květy levandule (Lavandula angustifolia), lokalita „Gartenweg“ ranná sklizeň, destilaci od destilace znatelně prosychal, plněno proto podle shodného objemu, ne váhy

SKLIZEŇ: 17. července 2019, květenství na hranici odkvětu na dlouhých stoncích, destilace v rozsahu 66 - 100 h od sklizně

DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ: Copper Garden® Alquitara 2 l

Leonarda

DRUH DESTILACE: parovodní / vodní parou, elektrický vařič s příkonem 1000 W na plný výkon po celou dobu destilace

CHLAZENÍ: průtokové vodovodní studenou vodou

ODBĚR ÉTERICKÉHO OLEJE: pipetou z hrdla téže půllitrové láhve


PRVNÍ PRŮBĚH

DATUM, ČAS: 20. července 2019, 10 - 12 h

MNOŽSTVÍ ROSTLINNÉHO MATERIÁLU: plná kapacita (260 g)

TEKUTINA: 1 l vodovodní vody

MNOŽSTVÍ ZÍSKANÉHO DESTILÁTU: 0,55 l

DEKANTACE: 8 hodin

ODEBRANÝ ÉTERICKÝ OLEJ: 4,5 ml

VZHLED HYDROLÁTU PO DEKANTACI: čirý


DRUHÝ PRŮBĚH

DATUM, ČAS: 20. července 2019, 20 - 22 h

MNOŽSTVÍ ROSTLINNÉHO MATERIÁLU: plná kapacita

TEKUTINA: 0,55 l vodovodní vody + 0,5 l hydrolátu z prvního průběhu po odebrání éterického oleje

MNOŽSTVÍ ZÍSKANÉHO DESTILÁTU: 0,55 l

DEKANTACE: 12 hodin

ODEBRANÝ ÉTERICKÝ OLEJ: 7,6 ml

VZHLED HYDROLÁTU PO DEKANTACI: neprůhledný

kohobace


TŘETÍ PRŮBĚH

DATUM, ČAS: 21. července 2019, 10 - 12 h

MNOŽSTVÍ ROSTLINNÉHO MATERIÁLU: plná kapacita

TEKUTINA: 0,65 l vodovodní vody + 0,5 l hydrolátu z druhého průběhu po odebrání éterického oleje

MNOŽSTVÍ ZÍSKANÉHO DESTILÁTU: 0,55 l

DEKANTACE: 8 hodin

ODEBRANÝ ÉTERICKÝ OLEJ: 6,4 ml

VZHLED HYDROLÁTU PO DEKANTACI: neprůhledný


ČTVRTÝ PRŮBĚH

DATUM, ČAS: 21. července 2019, 20 - 22 h

MNOŽSTVÍ ROSTLINNÉHO MATERIÁLU: plná kapacita (180 g)

TEKUTINA: 0,85 l vodovodní vody + 0,5 l hydrolátu z druhého průběhu po odebrání éterického oleje

MNOŽSTVÍ ZÍSKANÉHO DESTILÁTU: 0,55 l

DEKANTACE: 9 hodin

ODEBRANÝ ÉTERICKÝ OLEJ: 7,7 ml

VZHLED HYDROLÁTU PO DEKANTACI: neprůhledný

výnos_IV

uprostřed: výnos éterického oleje kohobované destilace ve čtyřech průbězích 9 h po poslední destilaci, nádoba: 30 ml hnědé sklo


HODNOCENÍ

Hydrolát zneprůhlednil již během druhého průběhu, přitom opticky se nezdá být mezi výsledkem a stupněm ne/průhlednosti destilátu z druhého, třetího ani čtvrtého průběhu viditelný rozdíl. Éterický olej se ve všech čtyřech průbězích z velké části oddělil při destilaci, během 8 - 12 h trvající dekantace docházelo k menší změně výšky oddělené vrstvy éterického oleje v hrdle láhve. Stěny láhve zůstávají i po dekantaci a přes otáčení i poklepávání pokryté kapičkami éterického oleje nevystoupeného k povrchu. Poslední odběr éterického oleje proto proběhne až po několikatýdenní dekantaci (Schaumtest nicht vergessen!!! LOL).

Tento čtyřikrát kohobovaný hydrolát levandule je obdobně ne/průhledný jako referenční vzorek hydrolátu neroli značky biopark cosmetics, ale průhlednější než referenční vzorky hydrolátů chamomile german, gardenia, frangipani a sandalwood téže značky, přičemž nejméně průhledný, bezmála mléčný vzhled vykazuje vzorek chamomile german.

Ve vůni čtyřikrát kohobovaného hydrolátu levandule nacházím stejný typ „kulatosti“ (oproti referenčnímu jednoduše destilovanému hydrolátu levandule), jako je u referenčních vzorků hydrolátů značky biopark cosmetics (neroli, gardenia, chamomile german, frangipani, sandalwood) získané u nature-store.cz.

Na hřbetu ruky ukazuje tento kohobovaný hydrolát levandule stejnou neochotu se rozpíjet či stéct stejně jako referenční vzorky biopark cosmetics a stejně jako referenční jednoduše destilovaný hydrolát levandule z odlišného zdroje rostlinného materiálu.

Kohobovaný hydrolát levandule tvoří při použití pipety obdobně jako referenční vzorky hydrolátů biopark cosmetics řádově větší kapky než referenční jednoduše destilovaný hydrolát levandule.

Celkový výnos éterického oleje čtyř destilačních procesů v dvoulitrové koloně činil 9 hodin po čtvrtém, posledním destilačním průbehu 26,4 ml při celkové spotřebě 880 g levandulových květů (postupně se zvyšujícího stupně proschlosti), což při průměrné hustotě 0.885 g/ml odpovídá hmotnosti éterického oleje 23,364 g a tedy výnosu 2,655%.

POZNÁMKA: 9 měsíců po destilaci bylo z povrchu hydrolátu dodatečně odebráno ještě cca. 1,2 mm éterického oleje, což odpovídá konečnému výnosu 27,6 ml, tj. 24,426 g levondulového oleje, a tedy výnosnosti 2,776%.

protokol_kohobace.txt · Poslední úprava: 2021/02/24 12:19 autor: ame