Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

vapenna_voda


VÁPENNÁ VODA tvoří vodní fázi emulze, použije se 50:50 s lipidní fází. Ve spojení s tekutými oleji vzniká (při pokojové teplotě) tekutá lotion, kterou je možné zepvnit použitím rostlinných másel a vosků

PŘÍPRAVA VÁPENNÉ VODY

  1. Vezmi dobře vyzrálé hašené vápno - dlouhá doba vyzrání zaručuje, že každá molekula oxidu vápenatého (nehašené vápno) reagovala s vodou na hydroxid vápenatý (hašené vápno)
  2. Zalij ho destilovanou vodou, dobře protřepej a nech několik hodin odstát. Na dně se usadí hydroxid vápenatý v podobě husté vápenné kaše, voda se nasytí ionty - vznikne nasycený vodní roztok
  3. Opatrně, aby se nerozvířila vápenná kaše, slij vodní roztok přes papírový kávový filtr
  4. Ještě jednou nech vodní roztok několik hodin odstát, na dně se usadí ještě závoj jemných částic.
  5. Opatrně, aby se nerozvířily usazené částice, přefiltruj potřebné množství vápenné vody

Vápenná voda je destilovaná/demineralizovaná voda nasycená ionty Ca2+ a OH- a vyznačuje se výrazně zásaditým pH. Emulze připravené na bázi vápenné vody jsou vhodné pouze pro zdravou pokožku, v každém případě doporučuji otestovat snášenlivost.

Snižovat hodnotu pH emulze připravené na bázi vápenné vody je kontraproduktivní. Pro korekci pH dolů se používají nejčastěji kyselina mléčná, příp. citrónová, které se ve vodě rozpustí na ionty, H3O+ a příslušný laktát/citrát. V kontaktu s vápennou vodou se ionty OH- a H3O+ vzájemně neutralizují a laktát i citrát reagují s volnými ionty vápníku na laktát vápenatý, resp. citrát vápenatý. Vápenatý laktát i citrát jsou schválené pro potraviny, obecně by s nanesením na zdravou pleť neměl být žádný problém. Nicméně neutralizací pH se snižuje emulgační schopnost vápenné vody. To je důvodem, proč se u emulzí na bázi vápenné vody nekoriguje pH.

vapenna_voda.txt · Poslední úprava: 2015/03/27 10:24 autor: ame